Zaštita od crne magije

Zaštita od crne magije

Crna magija se sastoji od niza rituala koji za cilj imaju nanijeti što veću štetu nekoj osobi. Kada se govori o zaštiti od crne magije zapravo se misli na bijelu ili svijetlu magiju. Zbog veze s paganskim obožavanjem prirode još je se naziva prirodnom magijom.

Bijela magija i njeni rituali sežu daleko u prošlost. Pojedinci koji su istraživali istoriju bijele magije su otkrili da se praktikovala u starom Egiptu, a i poslije u doba monoteističkih religija judaizma i ranoga kršćanstva. Nekada davno obožavali su se bogovi plodnosti i vegetacije. U njihovo ime ljudi su podizali hramove na vrhovima brda. U podnožju tih istih brda cvjetala je poljoprivreda pa se počeci prirodne magije vežu za biljke koje su korištene u medicinske svrhe.

Zaštita od crne magije

Mnogi rituali koji postoje unutar bijele magije jednako su komplikovani kao i oni unutar crne magije. Konkretnije, bijela magija obuhvata ljubavne čini, rituale koji su usmjereni prema prijateljima, rituale istine, rituale za zdravlje, rituale za dijetu, rituale za obranu, rituale za snove, rituale za postizanje mira, rituale za zaštitu, rituale za djecu, rituale za plodnost i rituale za rast. Moglo bi ih se još pronaći, ali ovo je generalna podjela.

Uvijek treba voditi računa da ma koliko neko bio kvalitetan u sprovođenju bijelomagijskih rituala, čovjek sam sebe može najbolje da zaštiti. Treba se voljeti, cijeniti, treba raditi na sebi u smislu podizanja svijesti. Između ostaloga, treba misliti. Jao onom koji mozak isključi. Bijela magija je izvrsno pomagalo u borbi protiv ljudi koji vole crnu magiju. Ali najbolja prevencija se postiže kada čovjek vjeruje u sebe, kada je sretan i zadovoljan, kada zna šta hoće i šta neće. Što je god čovjekov duh jači teže ga je slomiti ma kako crnomagijski ritual bio jak. Ovo se ne smije zaboraviti.