Šta je astrologija?

što je astrologija

Astrologija je znanost i umjetnost koja sadrži drevna znanja o uticaju univerzuma na čovjeka odnosno na cijeli planet. Ne zna se tačna starost astrologije, ali zahvaljujući arheološkim iskopinama ona je sigurno stara bar pet hiljada godina. Počela se razvijati na području današnjeg Iraka i Irana da bi se postepeno počela širiti prema zapadu. Grčki učenjaci su je usavršili tj. standardizirali su njene osnove. Ovdje ponajviše mislim na Ptolomeja i njegovo kapitalno djelo Tetrabiblos. Tokom ovih nekoliko hiljada godina različite su civilizacije pridavale važnost astrologiji pa su se postepeno razvijale čitave zasebne grane unutar astrologije kao što je mundana ili politička astrologija, karmička, usporedna i mnoge druge. Islamski učenjaci kao što je Al-Biruni itekako su pridonijeli ne samo očuvanju starih tehnika nego i pronalasku novih. Do dana današnjeg u astrologiji se koriste arapske tačke, samo da navedem primjer.

Šta astrologija uopšte može da uradi za nekoga?

Danas kada ljudi razmišljaju o ovoj temi uglavnom pomisle na horoskope u dnevnom listu. To nije prava astrologija. To je puka zabava. Iz dnevnih horoskopa čovjek ne može ništa doznati o sebi i svom životnom putu. Šta onda astrologija uopšte može da uradi za nekoga? Ona može čovjeku da pomogne na mnogo načina. Ne kaže se bez veze da što god neko sebe više upozna, postaje jači. Znači, u najmanju ruku astrologija omogućuje svima da sebe bolje shvate, da nauče u čemu su dobri, a u čemu loši. Ona ima opciju da fino prikaže da li se ljudi međusobno slažu. Ovo je važno kod braka. Postoji grana astrologije, zove se horarna, koja daje odgovore na pitanja o budućnosti. Astrologija ide toliko daleko da prihvata ideju reinkarnacije. Zato se preko nje može ići unazad da se vidi kako je čovjek prije živio, u drugom tijelu i s drugom sviješću tj. kakve je talente i probleme “prebacio” iz prošloga u sadašnji život.

Treba znati da astrolog nije čarobnjak. On tumači uticaj planeta i drugih zvijezda na opšte zgražanje i zaprepaštenje.